Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Aktualności

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Opublikowano: 05.11.2014 Gmina Jabłonna prowadzi nabór wniosków na realizacje zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna”.
Zadanie realizowane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje: koszt demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest.

 Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia 15 marca 2013r.

 Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Lublinie prac wymiany pokrycia dachowego z eternitu.
  2. Kserokopia  aktualnego dokumentu  potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich , pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.

Wnioski  do pobrania ze strony internetowej, lub w Urzędzie Gminy.


Wniosek- - kliknij aby pobrać
Oświadczenie
- - kliknij aby pobrać