Aktualności

Wszczęcie postepowania w sprawie inwestycji drogowej

Wszczęcie postepowania w sprawie inwestycji drogowej

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162 wraz z zabezpieczeniem lub rozbudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi.”
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych