Aktualności

Zaproszenie do złożenia ofert na odśniezanie 2014/2015

Zaproszenie do złożenia ofert na odśniezanie 2014/2015

WÓJT GMINY JABŁONNA ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2014/2015 NA TERENIE SOŁECTW GMINY JABŁONNA obejmujące świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zima: 2014/15, a w szczególności: odśnieżanie dróg gminnych w okresach opadów śniegu i zamieci śnieżnych jak również usuwanie błota pośniegowego na terenie sołectw gminy zapewniając ciągłość ruchu drogowego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 5 części:

Część 1 zamówienia obejmuje:

odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowości: Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, Wolnica, Majdan Chmielowski, Chmiel Pierwszy.

Część 2 zamówienia obejmuje:

odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości: Czerniejów, Czerniejów – Kolonia, Jabłonna – Majątek, Tuszów

Część 3 zamówienia obejmuje:

odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowości: Jabłonna Druga, Wierciszów (prawa strona drogi wojewódzkiej nr 835)

Część 4 zamówienia obejmuje:

odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowości: Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga (lewa strona drogi wojewódzkiej nr 835)

Część 5 zamówienia obejmuje:

odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowości: Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Piotrków – Kolonia

Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Jabłonna.

Termin składania ofert upływa z dniem 10.12.2014 r. – godz. 9 00

Termin otwarcia ofert: 10.12.2014 r. – godz. 9 15

 

W załączeniu:

  1. Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1, Wzór oferty zał. nr 2, Karta pracy zał. nr 3, Projekt umowy zał. nr 4- - kliknij aby zobaczyć
  2. Mapa poglądowa z podziałem na zadania zał. nr 5- - kliknij aby zobaczyc
  3. Wykaz dróg zał. nr 6 -  - kliknij aby zobaczyć
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych