Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zmiana opłat za gospodarowanie...

Aktualności

Zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 r.

Zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 r.

Opublikowano: 31.12.2014 Od dnia 1 stycznia 2015 roku Rady Gminy uchwaliła (Uchwała nr II/11/2014), że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana przez Gminę Jabłonna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
 1. Nieruchomości na których zamieszkuje 1 osoba:
  • Za odpady zbierane selektywnie – 6 zł/nieruchomość
  • Za odpady zbierane nieselektywnie – 12 zł/nieruchomość
 2. Nieruchomości na których zamieszkuje 2 osoby:
  • Za odpady zbierane nieselektywnie – 24 zł/nieruchomość
  • Za odpady zbierane selektywnie – 12 zł/nieruchomość
 3. Nieruchomości na których zamieszkuje od 3 do 5 osób:
  • Za odpady zbierane selektywnie – 20 zł/nieruchomość
  • Za odpady zbierane nieselektywnie – 40 zł/nieruchomość
 4. Nieruchomości na których zamieszkuje 6 i więcej osób:
  • Za odpady zbierane selektywnie – 30 zł/nieruchomość
  • Za odpady zbierane nieselektywnie – 60 zł/nieruchomość

Właściciel (użytkownik) nieruchomości, na której zamieszkuje jedna osoba, ma obowiązek złożenia korekty Deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podana liczba osób zamieszkujących nieruchomość winna być zgodna ze stanem faktycznym. Korekty deklaracji należy złożyć w terminie od dnia 02.01.2015r. do dnia 16.01.2015r. osobiście w Urzędzie Gminy Jabłonna (budynek dawnego posterunku Policji) pokój nr 5.

Nowy wzór deklaracji do pobranie poniżej

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -  - kliknij aby pobrać