Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Opłaty za korzystanie z zezwoleń na...

Aktualności

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Opublikowano: 08.01.2015

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku, (wzór oświadczenia do pobrania) oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Wzór oświadczenia -  - kliknij aby pobrać