Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zebrania wiejskie sołectw gminy...

Aktualności

Zebrania wiejskie sołectw gminy Jabłonna w 2015 r.

Zebrania wiejskie sołectw gminy Jabłonna w 2015 r.

Opublikowano: 12.01.2015 W związku z upływem kadencji Sołtysów i Rad sołeckich wybranych w 2011 roku, na podstawie art. 30 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 594. z późn. zm.) oraz § 17 statutów sołectw uchwalonych Uchwałą nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2012 r.

WÓJT GMINY JABŁONNA
zwołuje
zebrania wiejskie sołectw gminy Jabłonna

 

Harmonogram zebrań wyborczych sołtysów i rad sołeckich w 2015 r.

 • Jabłonna Pierwsza: 15.01.2015 r., godz.18.00, Szkoła Podstawowa w Jabłonnie
 • Jabłonna Druga: 15.01.2015 r., godz.18.00, Szkoła Podstawowa w Jabłonnie
 • Jabłonna-Majątek: 23.01.2015 r., godz.18.00, Sala narad UG
 • Piotrków-Kolonia: 24.01.2015 r., godz.18.00, Dom Sołtysa
 • Skrzynice Pierwsze: 31.01.2015 r., godz.17.00, Remiza OSP w Skrzynicach
 • Skrzynice Drugie : 31.01.2015 r., godz.17.00, Remiza OSP w Skrzynicach
 • Wolnica: 5.02.2015 r., godz.17.00, Dom Sołtysa
 • Piotrków Pierwszy: 6.02.2015 r., godz.17.00, GCK w Piotrkowie
 • Piotrków Drugi: 6.02.2015 r., godz.17.00, GCK w Piotrkowie
 • Wierciszów: 7.02.2015 r., godz.18.00, Remiza OSP w Wierciszowie
 • Czerniejów: 10.02.2015 r., godz.18.00, Szkoła Podstawowa w Czerniejowie
 • Czerniejów-Kolonia: 10.02.2015 r., godz. 18.00, Szkoła Podstawowa w Czerniejowie
 • Skrzynice-Kolonia: 11.02.2015 r., godz.17.00, Świetlica wiejska
 • Tuszów: 12.02.2015 r., godz.17.00, Remiza OSP w Tuszowie
 • Chmiel Pierwszy: 13.02.2015 r., godz.17.00, Remiza OSP w Chmielu
 • Chmiel Drugi: 13.02.2015 r., godz.17.00, Remiza OSP w Chmielu
 • Chmiel-Kolonia: 13.02.2015 r., godz.17.00, Remiza OSP w Chmielu

 

II terminy wszystkich zebrań odbywają się 15 min. po I terminie wskazanym powyżej.