Aktualności

Informacja - zwrot podatku akcyzowego

Informacja - zwrot podatku akcyzowego

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I terminie 2015 r. należy składać od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy wraz z fakturami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

Roczny limit oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 86 litrów. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2015 r. wynosi 0,95 zł za 1 litr oleju.
 
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym nastąpi w terminie od 1 do 30 kwietnia 2015 r. na rachunek bankowy podany we wniosku."
 
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych