Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Odbiory robót - kolektory słoneczne

Aktualności

Odbiory robót - kolektory słoneczne

Odbiory robót - kolektory słoneczne

Opublikowano: 05.01.2015 Informujemy, że od miesiąca stycznia 2015 roku Gmina Jabłonna rozpoczęła odbiory robót wykonanych kolektorów u mieszkańców na miejscu instalacji kolektorów słonecznych – beneficjentów ostatecznych objętych projektem „Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna”.

 Przed rozpoczęciem odbioru w konkretnej lokalizacji informowani Państwo będą telefonicznie.

Odbiór będzie przeprowadzany przez komisję do odbioru składającą się z pracowników lub pracownika gminy przy udziale inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy, kierownika budowy.

Czynności odbiorowe będą polegać na sprawdzeniu poprawności montażu poszczególnych składników zestawu solarnego i poprawności jego działania.

Ewentualne szczegółowe informacje udzielane będą pod telefonem 81 561 05 77 przez koordynatora projektu.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych