Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych...

Aktualności

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy Jabłonna

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy Jabłonna

Opublikowano: 02.03.2015 Przypominamy, że od stycznia w Urzędzie Gminy Jabłonna został otwarty Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych. Profil potwierdzać można w godzinach pracy Urzędu w pokoju numer 8.

Czym jest profil zaufany?

Profil zaufany to bezpłatna alter­natywa dla podpisu elektroniczne­go. Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAPCEIDGZUS). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Profil zaufany jest jedną z funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). To zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania. Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło oraz konto poczty elektronicznej (na który przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych - np. założyć firmę przez internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS.

Korzystanie z systemu ePUAP [Plik JPG, rozmiar: 160 KB]

W jaki sposób można założyć profil zaufany?

Aby uzyskać profil zaufany na­leży założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl, a następnie wypełnić i wysłać wniosek o nada­nie profilu zaufanego. W ciągu 14 dni od złożenia wniosku, należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z urzędów pełnią­cych rolę Punktu Potwierdzającego – niezależnie od miejsca zameldo­wania – mieszkańcy Gminy Jabłonna w Urzędzie Gminy w pokojnu numer 8. Potwierdzenie tożsamości w urzędzie zajmuje zwykle nie wię­cej, niż kilka lub kilkanaście minut.

Profil zaufany ePUAP potwierdza się na okres 3 lat. Ważność profilu zaufanego ePUAP może być przedłużana na okres kolejnych 3 lat samodzielnie na ePUAP albo przedłużenia dokonać można w wybranym punkcie potwierdzającym.

Sposób działania 

Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek do urzędu.

Zakładanie konta w systemie ePUAP [plik JPG, rozmiar: 157 KB]

 

Czym jest ePUAP?

Głównym zadaniem ePUAP jest udostępnienie obywatelom jednego miejsca w Internecie, dzięki które­mu możliwe jest załatwianie spraw administracyjnych bez konieczności wizyty w urzędzie. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl.

 

Co można załatwić na ePUAP?

Za pośrednictwem ePUAP można załatwić wiele spraw urzędowych. Wystarczy zalogować się na stro­nę www.epuap.gov.pl i wybrać interesującą sprawę. Następnie wypełnia się wniosek, podpisuje go profilem zaufanym i wysyła do wybranego urzędu.

 

Przejdź do serwisu ePUAP

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie
Centrum Kultury
Gminy Jabłonna
Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Jabłonnie
Zespół Szkół w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Piotrkowie
Zespół Szkół w Piotrkowie
Szkoła Podstawowa
w Tuszowie
Szkoła Podstawowa w Tuszowie
Szkoła Podstawowa
w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa
w Czerniejewie
Szkoła Podstawowa w Czerniejewie
Digitalizacja zasobów kulturowych
Grafika ikona książka ikona komputer na rozmytym tle
Klub Dziecięcy Zielone Jabłuszko
grafika tło robaczek na łące i logo Sielone Jabuszko