Aktualności

Odwołanie dyżuru Pani Wójt w dniu 30.08.2016

Odwołanie dyżuru Pani Wójt w dniu 30.08.2016

W związku z udziałem w szkoleniu Wójt Magdaleny Sałek – odwołany zostaje jej dyżur 30 sierpnia 2016 r. z powodu posiedzenia Zarządu CZG PROEKOB w Bełżycach
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych