Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na V nadzwyczajną sesję...

Aktualności

Zaproszenie na V nadzwyczajną sesję Rady  Gminy  Jabłonna

Zaproszenie na V nadzwyczajną sesję Rady  Gminy  Jabłonna

Opublikowano: 05.03.2015 Zawiadamiam, że w dniu 09.03.2015 roku o godz. 16:30 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna odbędzie się V nadzwyczajna sesja VII Kadencji Rady Gminy Jabłonna.

 

Proponowany  porządek  obrad:

 

   1. Otwarcie posiedzenia. 

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.   

   5. Interpelacje i zapytania radnych

   6. Podjęcie uchwał: 

  1. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jabłonna do współpracy w ramach Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej w Lubelskim Obszarze    Funkcjonalnym   i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Jabłonna a pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
  2. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Jabłonna, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia Tych kryteriów oraz w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

   7. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

   8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje

   9. Sprawy bieżące

  10. Zakończenie obrad.