Aktualności

Odnawialne źródła energii w naszej gminie - ogniwa fotowoltaiczne

Odnawialne źródła energii w naszej gminie - ogniwa fotowoltaiczne

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy do zapoznania się z informacjami dot. ogniw fotowoltaicznych.

nformujemy, że gmina Jabłonna rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach publicznych i prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd przy jednoczesnej ochronie środowiska. W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania wniosków w formie deklaracji udziału w projekcie w terminie od 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) do 23 kwietnia 2015 r. (czwartek).

Instalacje takie umożliwiają produkcję prądu na potrzeby własne poprzez zamontowanie ogniw fotowoltaicznych (podobnych do kolektorów słonecznych) najlepiej na dachach budynków mieszkalnych lub gospodarczych. Najbardziej efektywne ekonomicznie jest zamontowanie ogniw na ilość rzeczywiście zużywanej energii w skali roku. Dlatego każdy zainteresowany powinien sprawdzić swoje rachunki, na których widoczna jest ilość kWh zużytych w gospodarstwie domowym.

Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej gminy www.jablonna.lubelskie.pl/ lub w Urzędzie Gminy.

Wypełnione deklaracje można składać  za pośrednictwem poczty internetowej, w Sekretariacie Urzędu Gminy, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

ZAŁĄCZNIK - Deklaracja dla mieszkańca

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych