Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na VIII sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na VIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na VIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 09.06.2015 Zawiadamiamy, że w dniu 12.06.2015 roku o godzinie 11:00 w sali narad Urzędu Gminy w Jabłonnie odbędzie się VIII sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że  w dniu   12.06.205 roku  o godz. 1100 w  sali narad Urzędu Gminy w Jabłonnie odbędzie się  VIII sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna

 

Proponowany  porządek  obrad:                                         

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał

       Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady

       o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu i informacja o stanie

       mienia w 2014 r.- przedłożone przez Wójta Gminy:

      a) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu

      z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2014r. wraz z informacją o stanie mienia,

      b) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu

      Gminy w 2014 r. oraz w sprawie wniosku do Rady Gminy w sprawie udzielenia

      absolutorium Wójtowi Gminy,

      c) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii

       o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jabłonna o udzielenie absolutorium Wójtowi

       Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2014 r.,

      d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze

      sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za 2014 r.,

      e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna absolutorium z tytułu

       wykonania budżetu za 2014 r.

   7. Podjęcie uchwał:

       a) w sprawie zmian zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

       Gminy Jabłonna,

       b) w sprawie zaciągnięci długoterminowej pożyczki- Termomodernizacja i remont 

        Lecznicy dla Zwierząt w miejscowości Jabłonna-Majątek,

       c) w sprawie zaciągnięci długoterminowej pożyczki Termomodernizacja i remont 

         Domu Nauczyciela w Piotrkowie Pierwszym,

       d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

       e) w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.

   8. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

   9. Dyskusja.

 10. Zakończenie obrad.        

 

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Dąbek