Tutaj jesteś Aktualności Gminny Dzień Strażaka

Aktualności

Gminny Dzień Strażaka

Gminny Dzień Strażaka

3 maja 2015 r. w Wierciszowie odbył się Gminny Dzień Strażaka, który przygotowali druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Wierciszów oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Wierciszowa. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu uroczystość miała bardzo podniosły charakter, a Młodzieżowa Orkiestra Dęta gminy Strzyżewice dopełniła swoim występem całość. Za pracę i zaangażowanie - w imieniu całej społeczności gminy dziękujemy!

Uroczystość rozpoczęła się defiladą na czele której szła orkiestra dęta, następnie poczty sztandarowe jednostek z terenu gminy, zaproszeni goście oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Po przemarszu odbyła się msza polowa w intencji strażaków, w której wzięli dział zaproszeni goście, strażacy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy.

Podczas uroczystości zostali odznaczeni Druhowie z jednostki OSP Wierciszów, w uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, którzy uświetnili swoją osobą to wydarzenie- za co serdecznie dziękujemy!

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych