Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wybory do Izb Rolniczych

Aktualności

Wybory do Izb Rolniczych

Wybory do Izb Rolniczych

Opublikowano: 12.05.2015 Informujemy, że na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz.1079) został sporządzony spis członków Lubelskiej Izby Rolniczej z terenu Gminy Jabłonna, upoważnionych do głosowania w wyborach do rad powiatowych izb rolniczych.

Wybory do rad powiatowych odbędą się w dniu 31 maja 2015 roku. Spis zostanie wyłożony do wglądu w dniach 17– 26 maja 2015 roku w budynku Urzędu Gminy Jabłonna w Sekretariacie Urzędu.

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Izb Rolniczych mają członkowie izby, którymi są:

  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Na głosowanie należy zabrać dowód osobisty (lub inny ważny dokument ze zdjęciem).