Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wybory do Izb Rolniczych

Aktualności

Wybory do Izb Rolniczych

Wybory do Izb Rolniczych

Opublikowano: 12.05.2015 Informujemy, że na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz.1079) został sporządzony spis członków Lubelskiej Izby Rolniczej z terenu Gminy Jabłonna, upoważnionych do głosowania w wyborach do rad powiatowych izb rolniczych.

Wybory do rad powiatowych odbędą się w dniu 31 maja 2015 roku. Spis zostanie wyłożony do wglądu w dniach 17– 26 maja 2015 roku w budynku Urzędu Gminy Jabłonna w Sekretariacie Urzędu.

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Izb Rolniczych mają członkowie izby, którymi są:

  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Na głosowanie należy zabrać dowód osobisty (lub inny ważny dokument ze zdjęciem).

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych