Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Gminne zawody pożarnicze

Aktualności

Gminne zawody pożarnicze

Gminne zawody pożarnicze

Opublikowano: 25.05.2015 W dniu 24 maja 2015 r. (niedziela) o godz. 9.00 na stadionie sportowym w Bychawie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Wzięły w nich udział drużyny OSP z 3 gmin: Jabłonna, Bychawa, Strzyżewice. Klasyfikacja kolejności odbywała się w obrębie poszczególnych gmin. Pierwsze miejsce w gminie Jabłonna zajęła jednostka OSP Skrzynice.

W wyniku rywalizacji jednostki zajęły następujące miejsca :
I miejsce – OSP w Skrzynicach uzyskując 126,8 punktów,
II miejsce - OSP w Tuszowie  uzyskując 133,4 punktów,
III miejsce - OSP w Piotrkowie uzyskując 133,7 punktów,
IV miejsce - OSP w Jabłonnie uzyskując  136,8 punktów.

W zakresie musztry dwie jednostki: OSP w Piotrkowie i OSP w Skrzynicach uzyskały maksymalną ilość punktów tj. 18 punktów.

Dyplomy oraz nagrody pieniężne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Jabłonna.

Ufundowane zostały przez Wójta Gminy Jabłonna Panią Magdalenę Sałek:
- dla OSP w Skrzynicach za zajęcie  I-go miejsca puchar oraz dyplom i nagroda pieniężna w wys. 600,00 zł  na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia jednostki.
- dla OSP w Tuszowie za zajęcie II-go miejsca dyplom i nagroda pieniężna w  wys. 500,00 zł  na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki,
- dla OSP w Piotrkowie za zajęcie III-go miejsca dyplom i nagroda pieniężna w wys. 400,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki,
- dla OSP w Jabłonnie za zajęcie IV-go miejsca dyplom i nagroda pieniężna w wys. 300,00zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki.

Nagrody wręczała Wójt Gminy Jabłonna Magdalena Sałek w asyście Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jabłonna druha Bolesława Skalskiego.

Zwycięska drużyna weźmie udział w IX  Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbędą się w dniu 21 czerwca br. (niedziela) na stadionie sportowym w Bełżycach.