Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej...

Aktualności

Wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej

Wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej

Opublikowano: 28.05.2015 31 maja w godzinach 8.00 - 18.00 odbędą się wybory do rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w powiecie lubelskim. Lokal wyborczy mieści się w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna (przy Gminnej Bibliotece Publicznej) w Jabłonnie.

Lista kandydatów na członków Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Izb Rolniczych mają członkowie izby, którymi są:

  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Na głosowanie należy zabrać dowód osobisty (lub inny ważny dokument ze zdjęciem).

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych