Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej...

Aktualności

Wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej

Wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej

Opublikowano: 28.05.2015 31 maja w godzinach 8.00 - 18.00 odbędą się wybory do rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w powiecie lubelskim. Lokal wyborczy mieści się w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna (przy Gminnej Bibliotece Publicznej) w Jabłonnie.

Lista kandydatów na członków Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Izb Rolniczych mają członkowie izby, którymi są:

  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Na głosowanie należy zabrać dowód osobisty (lub inny ważny dokument ze zdjęciem).