Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Gmina Jabłonna przystąpiła do...

Aktualności

Gmina Jabłonna przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Jabłonna przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Opublikowano: 17.06.2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) będzie strategicznym dokumentem Gminy Jabłonna w którym zostaną zawarte działania inwestycyjne i nieinwestycyjne realizowane na terenie gminy w latach 2015-2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) będzie strategicznym dokumentem Gminy Jabłonna  w którym zostaną zawarte działania inwestycyjne i nieinwestycyjne realizowane na terenie gminy  w latach 2015-2020, przyczyniające się do:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • redukcji zużycia energii finalnej poprzez zwiększenie efektywności energetycznej,
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE),
 • oraz poprawy jakości powietrza na terenie miasta.

Obszary działań inwestycyjnych:

 • zużycie energii w budynkach i instalacjach,
 • zużycie energii w transporcie,
 • produkcja energii.

Uwzględnienie w PGN przedsięwzięć zwiększy szanse władz gminnych, mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy  na uzyskanie dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w tym m.in. na:

 • termomodernizację budynków,
 • wymianę urządzeń na energooszczędne,
 • wykorzystanie energii z odpadów,
 • montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE),
 • budowę obiektów pasywnych/energooszczędnych,
 • modernizację elektroenergetycznej lub ciepłowniczej sieci dystrybucyjnej.
Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze gminy Jabłonna  jest Bioenergetics Consulting Tadeusz Zakrzewski  z siedzibą w Lublinie.