Aktualności

Budowa drogi tzw. Sklepowej w Jabłonnie Drugiej

Budowa drogi tzw. Sklepowej w Jabłonnie Drugiej

Rozpoczęły się prace związane z budową drogi tzw. Sklepowej w Jabłonnie Drugiej. Na odcinku 700 m wykonana zostanie podbudowa oraz położona będzie nawierzchnia asfaltowa.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych