Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 13.07.2015 W dniu 17 lipca 2015 r. o godz. 16 00 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna odbędzie się IX sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna.

Proponowany  porządek  obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy Jabłonna.
4. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Jabłonna
5. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki- Termomodernizacja i remont lecznicy dla Zwierząt w miejscowości Jabłonna-Majątek,
b) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki - Termomodernizacja i remont Domu Nauczyciela w Piotrkowie Pierwszym,
c) w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników,
d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
e) w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 r.
9. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania,
11. Sprawy bieżące.
12. Zakończenie obrad.