Aktualności

Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides w Lublinie zaprasza do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie „Kobieca Akademia Partycypacji”

Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides w Lublinie zaprasza do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie „Kobieca Akademia Partycypacji”

Projekt skierowany jest do kobiet powyżej 16 r. ż., zamieszkałych na terenie gmin wiejskich i wiejsko – miejskich.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych