Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Obwieszczenie w sprawie obwodów...

Aktualności

Obwieszczenie w sprawie obwodów głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r.

Obwieszczenie w sprawie obwodów głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r.

Opublikowano: 03.09.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna z dnia 23 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 6 ust. 5  dnia 14 marca 2003 o referendum ogólnokrajowym (Dz.U.z 2015r. poz.318) oraz uchwały nr XXII/141/2012 r. Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum o możliwości głosowania  korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Nr

obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej ds. referendum

1

Chmiel Pierwszy, Chmiel Drugi,

Chmiel - Kolonia, Wolnica

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej   w Chmielu

Chmiel Pierwszy 23

2

Czerniejów, Czerniejów-Kolonia

Szkoła Podstawowaw Czerniejowie

Czerniejów 130

Lokal przystosowany do potrzeb osób  niepełnosprawnych

Lokal do głosowania korespondencyjnego

 3

Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga,

Jabłonna-Majątek, Wierciszów

Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie

Jabłonna Druga 45

Lokal przystosowany do potrzeb osób  niepełnosprawnych

Lokal do głosowania korespondencyjnego

4

Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Piotrków-Kolonia

Zespół Szkół w Piotrkowie

Piotrków Pierwszy 105

5

Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, Skrzynice-Kolonia

Szkoła Podstawowa w Skrzynicach

Skrzynice Pierwsze 110

6

Tuszów

Szkoła Podstawowa w Tuszowie

Tuszów 133

 

LOKALE WYBORCZE W DNIU 6 WRZEŚNIA BĘDĄ OTWARTE W GODZ. 600 do 2200                                        

Osoba  uprawniona  do udziału w referendum może głosować korespondencyjni . Osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz osoby uprawnione, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat mogą udzielać pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu.

Magdalena Sałek - Wójt Gminy Jabłonna