Aktualności

Komunikat Wójta Gminy Jabłonna

Komunikat Wójta Gminy Jabłonna

Komunikat Wójta Gminy Jabłonna z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Jabłonna.

W związku z wystąpieniem wysokich temperatur, a tym samym zwiększeniem uciążliwości warunków pracy, podejmuję decyzję o skróceniu czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Jabłonna w dniach 11-14 sierpnia 2015 r.

Powyższe oznacza, że pracownicy świadczą pracę:

- w dniu 11 sierpnia do godziny 15.00,
- w dniach 12-14 sierpnia do godziny 14:00.

Interesanci zgłaszający się do tutejszego Urzędu będą załatwiani do godziny 15.00 (11 sierpnia) i 14:00 (12-14 sierpnia).

Wójt Gminy Jabłonna
Magdalena Sałek

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych