Aktualności

Karty spraw - nowa usługa dla mieszkańców Gminy Jabłonna

Karty spraw - nowa usługa dla mieszkańców Gminy Jabłonna

Na naszej stronie internetowej uruchomiliśmy nową usługę dla wszystkich mieszkańców - Karty Spraw, czyli dokładnie opisane procedury załatwienia spraw w Urzędzie Gminy Jabłonna.
W chwili obecnej udostępniamy Państwu karty spraw w zakresie podatków i opłat lokalnych.
 
Karty spraw opisują całą procedurą jaką należy zachować przy składaniu różnego rodzaju wniosków np. o zwrot podatku akcyzowego.
 
Do kart dołączone są wzory wniosków i wymaganych załaczników w wersjach umożliwiających
edytowanie wniosku.
 
 
Kolejne karty spraw zamieszczene będą na bieżąco.
 
Karty spraw dostępne są na podstronie www.jablonna.lubelskie.pl/karty-spraw/wykaz-kart-spraw/
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych