Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności I Forum dla Przedsiębiorców

Aktualności

I Forum dla Przedsiębiorców

I Forum dla Przedsiębiorców

Opublikowano: 28.08.2015 Serdecznie zapraszamy na I Forum dla Przedsiębiorców z terenu gminy Jabłonna, które odbędzie się dnia 25 września br. w godz. 18.00 – 20.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Jabłonnie.

Serdecznie zapraszamy na I Forum dla Przedsiębiorców z terenu gminy Jabłonna, które  odbędzie się dnia 25 września br. w godz. 18.00 – 20.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Jabłonnie.

 

Forum ma na celu przedstawienie możliwości uzyskania doradztwa oraz wsparcia finansowego działalności gospodarczej w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zmierzającego do rozwoju firm z terenu gminy Jabłonna.

Program konferencji:

18:00 – 18:10

Powitanie uczestników Forum i przedstawienie jego założeń: Pani Magdalena Sałek – Wójt Gminy Jabłonna

18:10 –  18:25

Dofinansowanie  działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, RPO WL na lata 2014-2020: Przedstawiciel Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

18:25 – 18:40

Środki pomocowe dla przedsiębiorców w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Wokół Lublina”: Pani Małgorzata Olechowska – Kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania

18:40 – 18:55

Możliwości pomocy dla przedsiębiorców w ramach projektu INNO-BROKER realizowanego przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.: Pani Ilona Dąbrowska przedstawiciel  Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A.

18:55 – 19:10

Dyskusja

19:10 – 19:30

Przerwa kawowa

19:30 – 19:45

Wsparcie oferowane przedsiębiorcom przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów  działające przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego: Magdalena Osiak - Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

19:45 – 20:05

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Jabłonna – implikacje rozwojowe gminy – Bioenergetics Consulting Tadeusz Zakrzewski

20:05 – 20:30    

Dyskusja

20:30

Podsumowanie konferencji:  Pani Magdalena Sałek – Wójt Gminy Jabłonna