Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Spotkanie konsultacyjne w sprawie...

Aktualności

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii LGD Kraina wokół Lublina

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii LGD Kraina wokół Lublina

Opublikowano: 14.09.2015 W związku z kontynuacją prac nad Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” na lata 2015-2020, która umożliwi ubieganie się o dofinansowanie działań w ramach nowej perspektywy LEADER, w imieniu Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” zapraszam na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 16 września (środa) o godzinie 18.00 w Zespole Szkół w Jabłonnie.

Celem spotkania będzie analiza mocnych i słabych stron obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”, szans i zagrożeń oraz określenie celów strategicznych wynikających z analizy.

        Planowany program spotkania:

  1. przedstawienie zbiorczych wyników analizy obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” przeprowadzonych podczas spotkań w gminach członkowskich,
  2. przedstawienie wyników ankiet diagnostycznych,
  3. określenie kierunków rozwoju strategicznego w oparciu
    o analizę SWOT obszaru LGD (cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia),
  4. określenie grup docelowych, do których będzie adresowane wsparcie w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” na lata 2015-2020.