Aktualności

V Powiatowe Biegi Uliczne "Biegaj z nami"

V Powiatowe Biegi Uliczne "Biegaj z nami"

Starosta Lubelski informuje, że Powiat Lubelski wspólnie z Gminą Krzczonów, Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowym Zespoły Sportowe oraz Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym organizuje w dniu 4 października 2015 r. na trasie Walentynów - Krzczonów V Powiatowe Biegi Uliczne "Biegaj z nami" połączone z oficjalnym przekazaniem do użytku odbudowanej drogi powiatowej nr 2125L Krzczonów - Walentynów - Pustelnik.

Więcej informacji, regulamin, karty zgłoszeń poniżej

V Powiatowe Biegi Uliczne

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych