Tutaj jesteś Aktualności I Forum Przedsiębiorców

Aktualności

I Forum Przedsiębiorców

I Forum Przedsiębiorców

25 września 2015 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkół w Jabłonnie odbędzie się I Forum Przedsiębiorców z terenu Gminy Jabłonna.

Podczas Forum zaprezentowane zostaną:

  • dofinansowanie działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, RPO WL na lata 2014-2020
  • środki pomocowe dla przedsiębiorców w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Wokół Lublina”
  • możliwości pomocy dla przedsiębiorców w ramach projektu INNO-BROKER realizowanego przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
  • wsparcie oferowane przedsiębiorcom przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów działające przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
  • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Jabłonna – implikacje rozwojowe gminy.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych