Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Spotkanie konsultacyjne w sprawie...

Aktualności

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii LGD Kraina wokół Lublina już za nami

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii LGD Kraina wokół Lublina już za nami

Opublikowano: 18.09.2015 W dniu 16 września 2015 r. w Zespole Szkół w Jabłonnie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”.

Celem spotkania było zaproponowanie rozwiązań zidentyfikowanych wcześniej problemów, które dotykają mieszkańców naszego obszaru. Dzięki aktywności uczestników udało się sformułować wiele ciekawych pomysłów, które  - wraz ze zgłoszonymi w trakcie kolejnych spotkań konsultacyjnych - będą podstawą do określenie przedsięwzięć zawartych w LSR. Podjęta podczas spotkania dyskusja dotyczyła również grup, które w sposób szczególny powinny otrzymać wsparcie w ramach LSR.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych