Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 18.09.2015 Na dzień 22 września 2015 r. (wtorek) na godzinę 16.00 zwołana zostaje XI sesja VII kadencji rady Gminy Jabłonna. Obrady sesji odbędą się w sali narad.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności i realizacji budżetu za I półrocze 2015 r.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jabłonna,
  b) w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016 – 2019 do Sądu Okręgowego w Lublinie
  c) w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016 – 2019  do Sądu Rejonowego Lublin- Zachód w Lublinie,
  d) w sprawie realizacji zadania pn  „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2272L Lublin -Głusk- Skrzynice - Chmiel- Krzczonów- Sobieska Wola- dr woj. 837" w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lat 2016-2019”
  e) w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.

  8. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  10. Sprawy bieżące.
  11. Zakończenie obrad.