Tutaj jesteś Aktualności Modernizacja drogi...

Aktualności

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynice Pierwsze

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzynice Pierwsze

W miejscowości Skrzynice Pierwsze na tzw. "10" trwa przebudowa drogi (107151L).

Trwa realizacja inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 107151L w m. Skrzynice Pierwsze na odcinku od km 1+250 do 2+083,85" ”. Zadanie współfinansowane jest dzięki otrzymaniu dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie od podstaw drogi gminnej z nawierzchnią asfaltową o długości 834 mb., szer. 4,50 m wraz poboczami tłuczniowymi o serokości 0,75 m.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych