Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Finał I Gminnej Olimpiady Ekologicznej

Aktualności

Finał I Gminnej Olimpiady Ekologicznej

Finał I Gminnej Olimpiady Ekologicznej

Opublikowano: 09.10.2015 Dzięki wsparciu finansowemu w ramach programu „Edukacja ekologiczna” współfinansowanemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Urząd Gminy Jabłonna zorganizował pierwszą edycję Olimpiady Ekologicznej. Do udziału w Gminnej Olimpiadzie Ekologicznej zaproszeni zostali uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy Jabłonna, uczniowie gimnazjum oraz szkół podstawowych z klas IV-VI.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Etap pierwszy, eliminacje szkolne, odbył się dnia 6 października 2015 r. i wzięło w nim udział 67 uczniów ze szkół podstawowych oraz 23 uczniów ze szkół gimnazjalnych z terenu gminy Jabłonna. Uczniowie pisali test wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Poziom eliminacji szkolnych był wysoki a uczniowie wykazali się bardzo dużą wiedzą z zakresu ekologii.  Do finału konkursu zakwalifikowało się po 5. najlepszych uczniów z każdej ze szkół.

 

W etapie gminnym 8 października br. 35 uczniów rozwiązywało test wiedzy z zakresu biologii, chemii, geografii oraz ekologii. Z związku z wyrównanym poziomem i taką samą liczbą zdobytych punktów, wśród najlepszych uczniów przeprowadzona została dogrywka, która pozwoliła wyłonić  zwycięzców.

Ostatecznie laureatami konkursu zostali:

I.  W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej:

  1. Daniel Salasa – Szkoła Podstawowa w Jabłonnie
  2. Jakub Sulowski – Szkoła Podstawowa w Piotrkowie
  3. Michał Welman - Szkoła Podstawowa w Jabłonnie

  II.  W kategorii klas I-III szkół  gimnazjalnych:

  1. Dominika Grzegorczyk – Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie
  2. Aleksandra Gąbka - Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie
  3. Małgorzata Winiarczyk –Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie

 

Na zakończenie finału Olimpiady Pani Wójt Magdalena Salek dokonała wręczenia dyplomów i nagród rzeczowych laureatom konkursu. Ponadto w nagrodę wszyscy uczniowie, którzy zakwalifikowali się do finału gminnego Olimpiady wyjadą 12 października na wycieczkę do Poleskiego Parku Narodowego.

Olimpiada zyskała wielu sympatyków w gronie uczniów i młodzieży szkolnej a realizacja projektu pt. „Edukacja ekologiczna w Gminie Jabłonna  w 2015r.” przyczyniła się do podniesienia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, a także kształtowania pozytywnych postaw i nawyków dbania o środowisko naturalne.

 

Mamy nadzieję, że poprzez aktywny udział w realizowanym projekcie dzieci i młodzież nabyły również wiedzę na temat walorów przyrodniczych obszarów znajdujących się na terenie gminy Jabłonna. Podobne działania i inicjatywy związane z szeroko rozumianą edukacją ekologiczną  będziemy podejmować w kolejnych latach.