Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Akademia Młodego Lidera społeczności...

Aktualności

Akademia Młodego Lidera społeczności lokalnej rusza w Gimnazjum w Piotrkowie

Akademia Młodego Lidera społeczności lokalnej rusza w Gimnazjum w Piotrkowie

Opublikowano: 13.10.2015 Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie we współpracy z Fundacją Kultury Chrześcijańskiej ARTOS przystępuje do uczestnictwa w projekcie „Akademia Młodego Lidera społeczności lokalnej.”
Głównym celem zadania będzie wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich  młodych  ludzi na rzecz społeczności lokalnych z terenu województwa lubelskiego w okresie 01.09.2015 - 31.07.2016. Grupą docelową projektu będzie 150-u uczniów w wieku 13-19 lat z gimnazjum i szkół średnich  z 10 szkół na terenie woj. lubelskiego.
 
Grupą pośrednią będą społeczności lokalne oraz osoby, które zapoznają się z publikacją              i stroną internetową – w gimnazjum w Piotrkowie są to uczniowie klasy II - grupa 16 osób.
 
W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:
1.Promocja projektu - powstanie zakładka na stronie internetowej fundacji,
2. Warsztaty dla młodzieży - 10 warsztatów trzydniowych. W każdej szkole odbędzie się jeden warsztat dla 15 uczniów. Październik-listopad 2015.
3.Dwa spotkania wyjazdowe dla liderów młodzieżowych – z każdej szkoły zostanie wybranych 4 uczniów, którzy odbędą  jedno spotkanie wyjazdowe. Powstaną  2 grupy liderów młodzieżowych. Grudzień 2015.
4.Warsztaty dla liderów młodzieżowych – obie grupy odbędą 2-dniowe warsztaty wprowadzające do pełnienia roli liderów młodzieżowych. Styczeń – luty 2016.
5. Wizyty studyjne w lubelskich organizacjach pozarządowych dla liderów młodzieżowych. Marzec 2016.
6. Inicjatywy lokalne – 10 inicjatyw realizowanych będzie przez liderów młodzieżowych, którzy zorganizują grupy inicjatywne w swoich szkołach. Kwiecień – maj 2016.
7.Spotkania promujące inicjatywy lokalne – odbędą się 2 spotkania promujące zrealizowane przez młodzież inicjatywy lokalne. Czerwiec 2016.
8.Wydanie publikacji „Młodzieżowe inicjatywy lokalne" – 300 sztuk. Lipiec 2016.
 
Projekt będzie realizowany w 10 szkołach z małych miejscowości województwa lubelskiego, wybranych na podstawie kart zgłoszeniowych szkół zainteresowanych wzięciem w nim udziału.
 
Realizacja projektu: 01.09 2015 do 31.07.2016.