Aktualności

Modernizacja drogi tzw. "Wesołej" w Jabłonnie Pierwszej

Modernizacja drogi tzw. "Wesołej" w Jabłonnie Pierwszej

W miejscowości Jabłonna Pierwsza trwa przebudowa drogi (107160L) tzw. "Wesołej"

Trwa realizacja inwestycji pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107160L w miejscowości Jabłonna Pierwsza od km 0+356,00 do km 2+000,00". Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy o wartości 704 190,46zł.

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie na nowo zniszczonej nawierzchni asfaltowej na długości 1644m wraz z poboczami tłuczniowymi oraz odtworzeniem rowów. 

 

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych