Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Modernizacja drogi tzw. "Wesołej" w...

Aktualności

Modernizacja drogi tzw. "Wesołej" w Jabłonnie Pierwszej

Modernizacja drogi tzw. "Wesołej" w Jabłonnie Pierwszej

Opublikowano: 16.10.2015 W miejscowości Jabłonna Pierwsza trwa przebudowa drogi (107160L) tzw. "Wesołej"

Trwa realizacja inwestycji pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107160L w miejscowości Jabłonna Pierwsza od km 0+356,00 do km 2+000,00". Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy o wartości 704 190,46zł.

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie na nowo zniszczonej nawierzchni asfaltowej na długości 1644m wraz z poboczami tłuczniowymi oraz odtworzeniem rowów.