Tutaj jesteś Aktualności Ekologiczna wyprawa...

Aktualności

Ekologiczna wyprawa finafistów Olimpiady Ekologicznej

Ekologiczna wyprawa finafistów Olimpiady Ekologicznej

Dzięki wsparciu w ramach programu „Edukacja ekologiczna” współfinansowanemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Urząd Gminy Jabłonna - dzieci i młodzież uczestniczący w finale I Gminnej Olimpiady Ekologicznej mogły wziąć udział w wyjeździe do Poleskiego Parku Narodowego.

35. uczestników finału I Gminnej Olimpiady Ekologicznej - uczniów wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczyło w wyjeździe do Poleskiego Parku Narodowego.

Uczniowie zwiedzali ścieżki przyrodnicze - przechodzą trasę ok. 6 km, prezentujące głównie ekosystemy torfowiskowe Parku, ścieżkę mającą charakter ornitologiczny. Ścieżki posiadają swoją infrastrukturę edukacyjno-turystyczną w postaci tablic edukacyjnych opisujących poszczególne przystanki na trasie, zadaszenia, kładki przez torfowiska, pomosty i wieże widokowe. 

Kolejnym punktem na trasie był Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego. W Ośrodku tym w okresie od połowy września do końca maja przebywają małe żółwie błotne. Jest to jedno z działań służb Parku zmierzające do poprawy stanu populacji żółwia błotnego. 

Wycieczka miała miesce 12 października 2015 roku. 

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych