Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej...

Aktualności

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowano: 20.10.2015 W dniu 25 października 2015 roku przeprowadzone zostaną wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale wyborcze czynne będą w godzinach 7.00 - 21.00

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21,poz.  112 z późn. zm) oraz uchwały nr XXII/141/2012 r. Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika.

 

Nr

obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej ds. referendum

1

Chmiel Pierwszy, Chmiel Drugi,

Chmiel - Kolonia, Wolnica

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej   w Chmielu

Chmiel Pierwszy 23

2

Czerniejów, Czerniejów-Kolonia

Szkoła Podstawowaw Czerniejowie

Czerniejów 130

Lokal przystosowany do potrzeb osób  niepełnosprawnych

Lokal do głosowania korespondencyjnego

 3

Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga,

Jabłonna-Majątek, Wierciszów

Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie

Jabłonna Druga 45

Lokal przystosowany do potrzeb osób  niepełnosprawnych

Lokal do głosowania korespondencyjnego

4

Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Piotrków-Kolonia

Zespół Szkół w Piotrkowie

Piotrków Pierwszy 105

5

Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, Skrzynice-Kolonia

Szkoła Podstawowa w Skrzynicach

Skrzynice Pierwsze 110

6

Tuszów

Szkoła Podstawowa w Tuszowie

Tuszów 133

 LOKALE WYBORCZE W DNIU 25 RAŹDZIERNIKA OTWARTE BĘDĄ W GODZ. 7 00 do 21 00.

Osoba uprawniona do głosowania może głosować korespondencyjnie . Osoby niepełnosprawne uprawnione do głosowania o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i osoby uprawnione, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat mogą udzielać pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu.