Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konkurs na bożonarodzeniową kartkę...

Aktualności

Konkurs na bożonarodzeniową kartkę pocztową Gminy Jabłonna

Konkurs na bożonarodzeniową kartkę pocztową Gminy Jabłonna

Opublikowano: 29.10.2015 Wójt Gminy Jabłonna oraz Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie z siedzibą w Piotrkowie zapraszają do wzięcia udziału w I edycji konkursu plastycznego na projekt bożonarodzeniowej kartki pocztowej Gminy Jabłonna. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna.
REGULAMIN
I edycji Konkursu plastycznego na projekt bożonarodzeniowej kartki pocztowej Gminy Jabłonna

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie z/s w Piotrkowie. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Jabłonna.
2. Adresatami I edycji konkursu są dzieci i młodzież z terenu Gminy Jabłonna.
3. Tematem konkursu jest wykonanie projektu bożonarodzeniowej kartki pocztowej.
4. Format pracy: A4.
5. Techniki wykonania pracy: plakatówka, akwarela, pastel.
6. Każda praca powinna zostać czytelnie podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa, szkoła (instytucja), imię i nazwisko nauczyciela (instruktora), telefon kontaktowy, adres.
7. Prace muszą być dostarczone do Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie z/s w Piotrkowie, Piotrków Drugi 10, 23-114 Jabłonna do dnia 25 listopada 2015r.
8. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
9. Komisja konkursowa spośród wszystkich wybierze jedną pracę, która zdobędzie GRAND PRIX. Spośród pozostałych prac, komisja konkursowa wybierze dowolną ich liczbę, które zdobędą wyróżnienia.
10. Główną nagroda dla autora najlepszego projektu (zdobywcy Grand Prix) jest publikacja wydawnicza karty pocztowej. Będzie to oficjalna kartka świąteczna Wójta Gminy Jabłonna z okazji tegorocznych świąt Bożego Narodzenia.
11. Autor nagrodzonej pracy oraz autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy i upominki promocyjne Gminy Jabłonna.
12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w terminie podanym przez organizatora. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni drogą korespondencji. Wyniki zostaną również opublikowane na łamach „Pulsu Gminy Jabłonna” i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonna www.jablonna.lubelskie.pl.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac w prasie, katalogu, Internecie oraz innych publikacjach, a także w celach wydawniczych prawo dokonywania zmian i modyfikacji projektów.
 
 
Zdjęcie ze strony: flickr.com /bezpłatna licencja/