Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje z organizacjami...

Aktualności

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi - Program współpracy na 2016 rok

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi - Program współpracy na 2016 rok

Opublikowano: 03.11.2015 Wójt Gminy Jabłonna ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Formą konsultacji jest:
1. złożenie w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały, 
2. złożenie w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały.

Opinie w formie elektronicznej przesyłane są na adres e-mail: m.pastuszak@jablonna.lubelskie.pl, opinie w formie papierowej przesyłane są na adres Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna Majątek 22, 23-114 Jabłonna.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 4 listopada 2015 r. do dnia 12 listopada 2015 r.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy na 2016 rok