Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje projektu Strategii...

Aktualności

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2016-2023

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2016-2023

Opublikowano: 24.11.2015 Wójt Gminy Jabłonna ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2016-2023. Konsultacje przeprowadzone zostaną wśród pełnoletnich mieszkańców Gminy Jabłonna.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie 16-27 listopada 2015 r. w formie:

  1. złożenia w formie elektronicznej na karcie konsultacji opinii co do treści projektu Strategii,
  2. złożenia w formie papierowej na karcie konsultacji opinii co do treści projektu Strategii.

Opinie w formie elektronicznej przesyłane są na adres: m.pastuszak@jablonna.lubelskie.pl.

Opinie w formie papierowej przesyłane są na adres: Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna Majątek 22, 23-114 Jabłonna.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2016-2023 wraz z kartą konsultacji oraz szczegółowymi zasadami przeprowadzanych konsultacji znajdują się na stronie internetowej Gminy Jabłonna www.jablonna.lubelskie.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jabłonna www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl.

Zarządzenie nr 118/15 w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2016-2023

Karta konsultacji