Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Autobus Energetyczny - mobilne...

Aktualności

Autobus Energetyczny - mobilne centrum edukacyjno - informacyjne w naszej gminie

Autobus Energetyczny - mobilne centrum edukacyjno - informacyjne w naszej gminie

Opublikowano: 13.11.2015 Autobus Energetyczny czyli mobilne centrum edukacyjno - informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu zawita do naszej gminy! 16 listopada od 08:00 rano dzieci z terenu naszej gminy będą mogły do 15:00 zwiedzać autobus, brać udział w lekcjach dot. zmian klimatu, oszczędzania energii, a od 15:00 do 16:00 wszyscy nasi mieszkańcy będą mogli go zwiedzać bezpłatnie - zapraszamy!

Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat przyczyn zachodzenia zmian klimatu, działań, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać oraz zachęcenie każdego z odbiorców kampanii do podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, w pracy, w szkole, lokalnym środowisku.

Narzędziem realizacji celu jest mobilne centrum informacyjno-edukacyjne. Centrum to znajduje się w autobusie miejskim, która zostało wyposażone w modele, makiety, tablice prezentujące najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej.

Zadaniem autobusu energetycznego jest docieranie z programem edukacyjnym bezpośrednio do mieszkańców gmin i podnoszenie świadomości ekologicznej w szerokich grupach społecznych (reprezentanci władz samorządowych, przedsiębiorcy, mieszkańcy gmin). W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na terenie 200 gmin. Eksperci jeżdżący autobusem tworzą grupę doradczą, która oferuje nieodpłatną, niezależną i najbardziej aktualną wiedzę na tematy związane ze zmianami klimatu i efektywnością energetyczną.