Tutaj jesteś Aktualności Sala Sportowa przy...

Aktualności

Sala Sportowa przy Gimnazjum w Jabłonnie zaprasza!

Sala Sportowa przy Gimnazjum w Jabłonnie zaprasza!

Sala gimnastyczna otwarta jest od poniedziałku do soboty w godz. 16.00- 22.00 – zgodnie z zapotrzebowaniem osób korzystających. Od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej w godzinach od 8.00 do 15.30 sala sportowa udostępniona jest na realizację zadań dydaktycznych i zajęć pozalekcyjnych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży ze szkól z terenu Gminy Jabłonna. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest mieszkańcom gminy i osobom spoza terenu Gminy Jabłonna.

Odpłatnie z sali sportowej i innych pomieszczeń użytkowych mogą korzystać:

Osoby fizyczne (dorośli i młodzież szkół ponadgimnazjalnych) lub inne podmioty na podstawie podpisanego wniosku o wynajęcie sali sportowej dokonują opłat zgodnie z cennikiem poniżej:

1) Opłata za wynajem sali gimnastycznej wynosi 50 zł za godzinę zegarową od osób fizycznych i prawnych spoza Gminy Jabłonna.

2) Opłata za wynajem sali gimnastycznej wynosi 30 zł za godzinę zegarową od grupy z terenu Gminy Jabłonna.

3) Opłata za wynajem sali gimnastycznej wynosi 40 zł za godzinę zegarową od grupy o zrównoważonym składzie osób z Gminy i spoza Gminy Jabłonna

4) Opłata za wynajem sali gimnastycznej wynosi 50 zł za godzinę zegarową od osoby prowadzącej odpłatnie zajęcia sportowe.

Za korzystanie z siłowni wraz z możliwością korzystania z prysznica pobierana jest opłata w wysokości:

a) 7 zł za godzinę zegarową od osoby,

b) 70 zł za karnet miesięczny (za miesiąc przyjmuje się 30 dni) - brak limitów wejść. 

 

Zapraszamy do korzystania z sali - szczegóły pod numerem telefonu: 81 5611278

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych