Aktualności

Kierunki rozwoju powiatu lubelskiego - zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Kierunki rozwoju powiatu lubelskiego - zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Uprzejmie informujemy, że 24 listopada 2015 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców gminy, podczas którego będzie możliwość zapoznania się z obowiązującymi trendami społeczno-gospodarczymi oraz efektami realizacji aktualizowanej Strategii Rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata 2016-2022.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych