Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Ocena stanu zdrowia oraz określenie...

Aktualności

Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców

Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców

Opublikowano: 14.11.2015 27 października 2015 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie konsultacji dotyczących programów polityki zdrowotnej, rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego zawartych w opracowaniu pn.:

„Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016-2021”.

W związku z powyższym Wójt Gminy Jabłonna zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy o przedstawianie do dnia 27 listopada br. opinii w sprawie tego opracowania.

Uwagi proszę zgłaszać na piśmie na adres urzędu lub adres mailowy gmina@jablonna.lubelskie.pl

Z w/w dokumentami można zapoznać się na stronie www.lubelskie.pl  w zakładce Ochrona zdrowia – Aktualności a także poniżej:

  „Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016-2021”.

 Załącznik nr 1 do Oceny stanu zdrowia oraz określenia potrzeb zdrowotnych…

Załącznik nr 2 do Oceny stanu zdrowia oraz określenia potrzeb zdrowotnych…

Uchwała Nr LXII/1294/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 października 2015 r.