Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności I edycja Konkursu plastycznego na...

Aktualności

I edycja Konkursu plastycznego na projekt bożonarodzeniowej kartki pocztowej Gminy Jabłonna

I edycja Konkursu plastycznego na projekt bożonarodzeniowej kartki pocztowej Gminy Jabłonna

Opublikowano: 16.11.2015 Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie z/s Piotrkowie i Wójt Gminy Jabłonna zapraszają na konkurs bożonarodzeniowy!

REGULAMIN KONKURSU: 
1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie z/s w Piotrkowie. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Jabłonna.
2. Adresatami I edycji konkursu są dzieci i młodzież z terenu Gminy Jabłonna.
3. Tematem konkursu jest wykonanie projektu bożonarodzeniowej kartki pocztowej.
4. Format pracy: A4.
5. Techniki wykonania pracy: plakatówka, akwarela, pastel.
6. Każda praca powinna zostać czytelnie podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa, szkoła (instytucja), imię i nazwisko nauczyciela (instruktora), telefon kontaktowy, adres.
7. Prace muszą być dostarczone do Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie z/s w Piotrkowie, Piotrków Drugi 10, 23-114 Jabłonna do dnia 25 listopada 2015r.
8. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
9. Komisja konkursowa spośród wszystkich wybierze jedną pracę, która zdobędzie GRAND PRIX. Spośród pozostałych prac, komisja konkursowa wybierze dowolną ich liczbę, które zdobędą wyróżnienia.
10. Główną nagroda dla autora najlepszego projektu (zdobywcy Grand Prix) jest publikacja wydawnicza karty pocztowej. Będzie to oficjalna kartka świąteczna Wójta Gminy Jabłonna z okazji tegorocznych świąt Bożego Narodzenia.
11. Autor nagrodzonej pracy oraz autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy i upominki promocyjne Gminy Jabłonna.
12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w terminie podanym przez organizatora. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni drogą korespondencji. Wyniki zostaną również opublikowane na łamach „Pulsu Gminy Jabłonna” i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonna www.jablonna.lubelskie.pl.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac w prasie, katalogu, Internecie oraz innych publikacjach, a także w celach wydawniczych prawo dokonywania zmian i modyfikacji projektów.


Regulamin można pobrać klikając w link ---> LINK