Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie o przeprowadzonych...

Aktualności

Ogłoszenie o przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie o przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Opublikowano: 19.11.2015 Ogłoszenie o przeprowadzonych konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Na mocy Zarządzenia nr 115/15 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 3 listopada 2015 roku, w dniach 4-12 listopada 2015 roku przeprowadzone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
 
Konsultacje miały formę:
a) złożenia w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały,
b) złożenia w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały.
 
Projekt uchwały został umieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonna: www.jablonna.lubelskie.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl.
W trakcie trwania konsultacji żadna z organizacji nie złożyła opinii co do treści konsultowanego projektu uchwały.