Aktualności

Zapraszamy do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg 2015/2016

Zapraszamy do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg 2015/2016

Wójt Gminy Jabłonna zaprasza do składania ofert w sprawie zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro obejmujące świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zima: 2015/16, a w szczególności: odśnieżanie dróg gminnych w okresach opadów śniegu i zamieci śnieżnych jak również usuwanie błota pośniegowego, posypywanie mieszanką piaskowo solną dróg i placów na terenie sołectw gminy zapewniając ciągłość ruchu drogowego.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych