Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Obchody 50–lecia Szkoły Podstawowej w...

Aktualności

Obchody 50–lecia Szkoły Podstawowej w Piotrkowie

Obchody 50–lecia Szkoły Podstawowej w Piotrkowie

Opublikowano: 25.11.2015 Dnia 22 listopada 2015 r. w Zespole Szkół w Piotrkowie odbyła się uroczystość jubileuszowa 50-lecia szkoły w gmachu wybudowanym w ramach akcji „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Była to niepowtarzalna okazja do przypomnienia historii i tradycji szkoły, podsumowania pracy i osiągnięć, ale również czas spotkań absolwentów, nauczycieli, pracowników i wspominania szkolnych lat.
Historia szkolnictwa w Piotrkowie sięga okresu międzywojennego. Zajęcia szkolne rozpoczęły się w 1922 roku w pomieszczeniach wynajętych u rolników oraz w starym podworskim budynku. W roku 1965 zakończono budowę gmachu szkolnego, rok szkolny 1965/66 rozpoczęto w nowoczesnej szkole z pełną obsadą nauczycielską.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym p.w.  Chrystusa Dobrego Pasterza, którą celebrował proboszcz parafii Ksiądz Marek Chodorowski wraz z księdzem Ryszardem Szuranem – byłym proboszczem parafii. Następnie zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie i rodzice zgromadzili się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Piotrkowie. Pani dyrektor Zenobia Wołowik serdecznie
i ciepło powitała wszystkich przybyłych na jubileusz 50-lecia szkoły. 

Pani Elżbieta Haraś – wicedyrektor szkoły przedstawiła krótką historię placówki. Serdeczne życzenia
 i podziękowania za dotychczasową pracę Nauczycieli i Wychowawców  złożyli pan wicewójt Gminy Jabłonna Marcin Pastuszak w imieniu Pani wójt Magdaleny Sałek, pani Aleksandra Sępoch – dyrektor Wydziału Wspierania Rozwoju Edukacji w Kuratorium Oświaty w Lublinie, przewodniczący Rady Gminy Jabłonna pan Roman Dąbek, Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie – pan Bolesław Skalski. Przemówienia okolicznościowe wygłosili również pan Bolesław Marzec – dyrektor szkoły w latach 1959-1991, 1997-2000, obecnie Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz pan Tadeusz Podsiadły – absolwent szkoły, obecnie radny gminy Jabłonna. Życzenia złożyli również dyrektorzy szkół z terenu Gminy Jabłonna oraz dyrektor Zespołu Administracyjnego Szkół w Jabłonnie pani Ewa Maj. Dostojeństwa obchodom 50-lecia dodawał poczet sztandarowy szkoły. Odśpiewanie hymnu szkolnego zamknęło część oficjalną jubileuszu.

W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podsatwowej w Piotrkowie, a także jej absolwenci.