Aktualności

Wyniki konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Jabłonna w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2016-2023
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych