Aktualności

II zapytanie ofertowe na zimowe odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016

II zapytanie ofertowe na zimowe odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016

Wójt Gminy Jabłonna zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty w sprawie zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro obejmujące świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zima: 2015/2016, a w szczególności: odśnieżanie dróg gminnych w okresach opadów śniegu i zamieci śnieżnych jak również usuwanie błota pośniegowego, posypywanie mieszanką piaskowo solną dróg i placów na terenie sołectw Gminy Jabłonna zapewniając ciągłość ruchu drogowego.

Ogłoszenie oraz specyfikacja wraz załącznikami dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - zobacz

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych