Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Inwestycje w Gminie Jabłonna w 2015 roku

Aktualności

Inwestycje w Gminie Jabłonna w 2015 roku

Inwestycje w Gminie Jabłonna w 2015 roku

Opublikowano: 13.12.2015 Gmina Jabłonna stara się być jedną z atrakcyjniejszych gmin Powiatu Lubelskiego do zainwestowania i osiedlenia się. Jednym z priorytetowych działań jest stała rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej. W tym roku z budżetu gminy na inwestycje przeznaczano około 25% środków finansowych, planując realizację 11 inwestycji o łącznej planowanej wartości 6 543 880,34 zł.
Wykonano  remont i przebudowę 5 dróg gminnych, o długości  3071 metrów.  Łączna wartości planowanych inwestycji drogowych to  2 147 585,14 zł.
 
W miejscowości Skrzynice Pierwsze na tzw. "10" przebudowano drogę (107151L) na odcinku od km 1+250 do 2+083,85. Zadanie współfinansowane było dzięki otrzymaniu dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (50 000zł.). Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie od podstaw drogi gminnej z nawierzchnią asfaltową o długości 833,85 mb., szer. 4,50 m wraz poboczami tłuczniowymi o szerokości 0,75 m. Łączna wartość inwestycji to 455 991,92 zł.
 
W miejscowościach Jabłonna Pierwsza i Druga przebudowano dwie drogi (107160L i 107174L) tzw. "Wesołą" i „Sklepową”, o łącznej długości 2355 metrów. Zadania o wartości 948 395,82 zł. realizowano ze środków własnych gminy. Zakres robót budowlanych na drodze „Wesołej’ obejmował wykonanie na nowo zniszczonej nawierzchni asfaltowej na długości 1644m wraz z poboczami tłuczniowymi oraz odtworzeniem rowów.
 
Pozostałe dwie inwestycje drogowe dotyczą miejscowości Tuszów oraz Piotrków Pierwszy. W Tuszowie przebudowana zostaje droga na odcinku 329,15 metrów, a w Piotrkowie Pierwszym nowa nawierzchnia asfaltowa została wykonana na odcinku 183 metrów.
 
Dodatkowo zakupiono kruszywo drogowe dolomitowe na utwardzenie dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw – łącznie 3746 ton. Wartość zamówienia to 175 088,04 zł (w tym fundusz sołecki 25 099,38 zł).
 
W 2015 roku zakończyliśmy realizację rozpoczętego w 2014 roku projektu dotyczącego kolektorów słonecznych. W ramach projektu zostało zamontowanych 366 zestawów solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla 1474 osób w gospodarstwach domowych. Projektem zostało również objętych 5 szkół podstawowych z terenu gminy Jabłonna. Ponadto w budynku użyteczności publicznej wykorzystywanym na potrzeby społeczno-kulturalne w Czerniejowie wykonano modernizację tradycyjnej kotłowni opalanej drewnem na kotłownię zasilaną biomasą  (montaż kotła na biomasę o mocy grzewczej 25 kW).  Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to  3 171 447,65 zł z czego dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło 2 489 324,41 zł.  
 
Dwa zadania inwestycyjne dotyczyły termomodernizacji budynków gminnych: Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna - Majątek oraz budynku Domu Nauczyciela w miejscowości Piotrków Pierwszy. Zadania te otrzymały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W ramach zadań zostały wykonane następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi, modernizacja instalacji c.o., wymiana pokrycia dachu. Łączna wartość obu inwestycji to: 279 730,88 zł (Dom Nauczyciela: 149 892,02zł, Lecznica Weterynaryjna: 129 838,86 zł).
 
Jedną z ostatnich inwestycji tego roku była budowa 1500mb linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Tuszów oraz punktów technicznych- szaf oświetleniowych. Wartość inwestycji to 183 943,56 zł. Jednocześnie informujemy, że oświetlenie zarówno przy drogach wojewódzkich jak i powiatowych będzie świeciło do 23:30.
 
We współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lublinie zmodernizowano nawierzchnię drogi powiatowej  w miejscowości Chmiel-Kolonia na odcinku blisko 1000 mb, wartość zadania to 400 000zł (dotacja udzielona przez naszą gminę to 200 000 zł). Przekazano również dotację dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na remont chodnika w Piotrkowie Drugim o wartości 93 800 zł.